RODINNÁ MEDIACE

Rodinná mediace je způsob řešení rodinných konfliktů. Mediátor je vyškolený odborník, který dokáže pomoci stranám ujasnit jejich potřeby, zájmy, podmínky a přání a vést vyjednávání k dohodě. Výslednou dohodu sestavím do právní formy tak, aby byla dohoda závazná a v případě potřeby také schválená soudem.

Mediace je efektivní způsob řešení. Je rychlejší a levnější než soudní řízení. Tím, že mediátor pracuje s oběma stranami, dostávají oba účastníci konfliktu od začátku stejné informace. Tím se spor deeskaluje na rozdíl od situace, kdy je každá strana informována odlišně svým právním zástupcem.

Rodinná mediace je nejčastěji využívána při rozvodech a rozchodech partnerů. Lze ji ale využít také v situaci, kdy spolu partneři chtějí zůstat, ale potřebují preformulovat pravidla soužití nebo vytvořit nová. Rodinnou mediaci poskytuji také ve sporech rodičů a zletilých dětí a dalších rodinných příslušníků.