Ceník

První setkání s mediátorem/mediátorkou uložené soudem 400 Kč (po dobu trvání informativní části)
V ostatních případech 2.000 Kč/hodina ve věcech týkajících se péče o nezletilé děti
2.000 Kč/hodina  ve věcech týkajících se výživného pro zletilé dítě
2.500 Kč/hodina  ve věcech týkajících se vypořádání majetku
Odměna v jiných než rodinných případech je vytvářena na míru dle počtu účastníků a hodnoty sporu.

Terapie a poradenství

Terapie celé rodiny u Míši Kopalové 1.800 Kč/90 min.