DOHODY O DĚTECH

Dohoda o péči o děti a o výživném může zahrnovat cokoli, na čem se partneři dohodnou a neodporuje to zájmu dětí. Diskutujeme o potřebách dětí i o tom, jak tyto potřeby rodiče rozdílně vidí a hodnotí. V dohodě mohou být stanoveny různé formy střídání, způsob předávání dětí, dohoda o péči v době prázdnin a svátků, péče v případě nemoci dětí, konkrétní dohoda o potřebě běžného i sportovního či nadstandardního vybavení pro děti, kontakt s prarodiči a dalšími příbuznými, výběr a rozvrh kroužků. Co se týče peněz, domlouváme základní výživné, další formy příspěvků, spoření, dělení nadstandardních nákladů, placení kroužků, škol v přírodě a podobně, zkrátka všeho, co klienti považují za důležité upravit, aby se to nestalo zdrojem případného konfliktu. Cílem je přinést do nově uspořádaných vztahů stabilitu, jistotu a postupně i spokojenost.

Na těchto dohodách s Vámi pracuji jak v případě, kdy tuto situaci řešíte poprvé, tak i pokud vyvstane potřeba změny již dříve uzavřené dohody.